Δικηγορικά Γραφεία "Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ"

IMAGE Δικηγορικά Γραφεία "Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ" Τα δικηγορικά γραφεία «Ι.Παναγιωτόπουλος - Δ.Σπυρόπουλος» με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και την αδιάλειπτη και ακαταπόνητη καθημερινή ενασχόληση με τις υποθέσεις που τους ανατίθενται, αποτελούν εγγύηση αφενός για την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που παρέχονται, αφετέρου για την ασφαλή,... Περισσότερα...
IMAGE Το γραφείο καλύπτει θέματα Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου. Ειδικότερα καλύπτονται θέματα:   Ευρωπαϊκού Δικαίου   Εργατικού δικαίου   Εταιρικού και Εμπορικού δικαίου Δικαίου Εξαγωγών Δικαίου Αξιογράφων, Επιταγών, Συναλλαγματικών Εμπορικών Μισθώσεων Ακινήτων    Διοικητικού Δικαίου   Αστικού δικαίου: Οικογενειακού, Κληρονομικού, Αποζημιώσεων, ... Περισσότερα...
IMAGE Μετά την απελευθέρωση των επαγγελμάτων οι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι βρίσκονταν υπό αυστηρό - ασφυκτικό καθεστώς περιορισμών, έχουν το δικαίωμα να προβάλλουν τις υπηρεσίες τους. Για να μη μένετε απλοί θεατές σε ένα ανταγωνιστικό και απαιτητικό, αλλά και συνάμα δύσκολο περιβάλλον, επηρεασμένο... Περισσότερα...
IMAGE  Τα δικηγορικά γραφεία «Ι.Παναγιωτόπουλος-Δ.Σπυρόπουλος» με την υψηλή επιστημονική κατάρτιση και την αδιάλειπτη και ακαταπόνητη καθημερινή ενασχόληση με τις υποθέσεις που τους ανατίθενται, αποτελούν εγγύηση αφ' ενός για την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που παρέχονται, αφ'ετέρου για την... Περισσότερα...

 

Τομείς Δικαίου

 

 
Ειδικοί Τομείς
 
Ευρωπαϊκό, Διοικητικό,
Εργατικό, Εμπορικό,
Αστικό, Ποινικό Δίκαιο, Νόμιμη Διαφήμιση Υπηρεσιών για
Ελεύθερα Επαγγέλματα (Γιατρούς κλπ)
 
Τομείς Αστικού Δικαίου
 
Χρέη, Δάνεια, Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά, Οικογενειακό, Κληρονομικό Δίκαιο, Συμβάσεις,Ενοχικό Δίκαιο,
Αυτοκίνητα, Εμπράγματο Δίκαιο, Ακίνητα

 

Κάνιγγος 5 Αθήνα τηλ. 210 3806139, 6972927667, 6977402750

dslaw@hotmail.gr  ipanag@hotmail.com

info@lawyeron.eu